Există cel puțin o breșă în monopolul existent în întreaga lume asupra gândirii și informării: editura Ahriman Internațional. Publicațiile Ahriman sunt axate pe psihanaliza clasică (pe care Freud, Ferenczi, și Reich din perioada timpurie ar fi recunoscut-o ca fiind a lor – neînfricată în fața religiei, political correctness și heteronomiei sexuale), pe gândirea marxistă (pe care Marx și Lenin ar fi împărtășit-o, dar nu Stalin sau profesorul tău din școală sau facultate) și pe informațiile politice actuale rău văzute de poliția internațională a gândurilor (sau de CNN). În limba germană catalogul nostru este mai voluminos – dar catalogul nostru internațional cel puțin crește.

Publicația noastră în limba română


Hyam Maccoby Hyam Maccoby

Făuritorul de mituri
Pavel și născocirea creștinismului

Ediție îngrijită de Fritz Erik Hoevels
Tradusă de Claudiu Dobrin

Ahriman-International, 2013
232 p. / Lei 45,- / EUR 10,-
ISBN: 978-83-917469-7-4

Pentru a comanda apăsați aici Cosul de cumparaturi
Hyam Maccoby (1924-2004) a fost unul dintre cei mai recunoscuţi filologi ai Talmudului, un cunoscător eminent al istoriei antice și, la sfârșitul carierei sale, profesor de iudaistică la Universitatea din Leeds. Dintre numeroasele sale cărţi, care se ocupă cu nașterea și dezvoltarea miturilor centrale apusene, »The Sacred Executioner« (despre istoria sacrificiilor umane și urmările lor) și »Revolution in Judaea« (reconsţructia Iisus-ului istoric și participarea lui la lupta evreilor pentru libertate), au apărut – la fel ca și opera de faţă – și în limba germană; ultimele două au apărut și în limba poloneză. Maccoby este și autorul piesei de teatru »Judaism on Trial – Jewish-Christian Disputations in the Middle Ages«, o critică a creștinismului, piesă mult jucată în spaţiul anglo-saxon, însă masiv boicotată sau denaturată în Europa continentală.

Cartea: Nu Iisus, care a fost omorât brutal în rezistenţa împotriva ocupantului roman, și care nu intenţiona să aducă nici un fel de înnoiri religioase sau mitice, ci Pavel, legat numai superficial de iudaism, era creatorul creștinismului – nu numai organizatoric ci, în primul rând, în ceea ce privește conţinutul. Prin faptul că atribuia în mod fals executării unui luptător din rezistenţă, motivat și religios, o dimensiune metafizic-cosmică și, pentru aceasta, combina pentru prima dată, într-un fel exploziv, elemente gnostice cu elemente mistero-religioase, el a creat poate cel mai eficient mit al tuturor timpurilor.


Cuprins

Cuvânt înainte al traducătorului
Cuvânt înainte al autorului

I. Saul
       1. Problema Pavel
       2. Punctul de vedere al acestei cărţi
       3. Fariseii
       4. Era Iisus un fariseu?
       5. De ce a fost crucificat Iisus?
       6. Era Pavel fariseu?
       7. Pretinsul stil rabinic din epistolele lui Pavel
       8. Pavel și Ştefan

II. Pavel
       9. Drumul spre Damasc
       10. Damasc și după aceea
       11. Pavel și împărtășania
       12. "Biserica ierusalimică"
       13. Ruptura
       14. Pavel în faţa tribunalului
       15. Mărturia ebioniţilor
       16. Făuritorul de mituri

Anexa
Despre metodă
Mulţumiri
Index de referinţe
Bibliografie